IV. évfolyam 1. szám


 

Könyvismertető


Bárdos Péter: Hargitai László: Kommentár a CMR Egyezményhez[1]

 

[1]  Több mint tíz éve annak, hogy a szerző tollából megjelent a „Nemzetközi árúfuvarozás – CMR” című könyv. Bár az azóta eltelt időben az Egyezmény maga lényegében nem változott, az élet számos új helyzettel szembesítette a jog alkalmazóit, a bíróság is fontos jogértelmezési és jogalakító munkát végzett és nem utolsó sorban hatályba lépett az új Ptk. Időszerűvé vált egy olyan kommentár összeállítása, amely bár érint elméleti kérdéseket, alapvetően a jog alkalmazói és a nemzetközi közúti fuvarozásban tevékenykedők számára nyújt hasznos ismereteket.

A most megjelent könyv az Egyezmény egészét átfogja, folyóiratunk profiljából következően azonban számunkra a felelősségi kérdéseknek van különös jelentősége. Ezért itt most mi csak ezekre térünk ki, az egyéb részek méltatását átengedjük a fuvarjog szakértőinek.

 

[2]  Felelősségi kérdésekkel a könyv II. és IV. fejezete foglalkozik abban a sorrendben, ahogy azok az Egyezményben megjelennek. Az I. fejezet a fuvarozót más személy magatartásáért terhelő felelősségre vonatkozó rendelkezéseket kommentálja, kitérve a gépkocsivezetők mint a fuvarfeladat teljesítésében kulcsszerepet játszó személyek, az irányítók (vezénylők, diszpécserek) és az egyéb személyek (pl. az őrzött parkoló őrszemélyzete, rakodók stb.) tevékenységére is, kiindulva az Egyezmény 3. cikkének rendelkezéséből, amely szerint e személyek magatartásáért alapvetően a fuvarozó tartozik felelősséggel, függetlenül attól, hogy milyen jogviszonyban veszi igénybe e személyeket.

Ha a jogviszony megbízási jellegű, ez átvezethez a fuvarozási lánc témaköréhez, nevezetesen ahhoz a kérdéshez, hogy ha a küldemény továbbításában különböző fuvarozók (közútiak vagy nem közútiak) vesznek részt, ez hogyan érinti felelősségüket. Ezzel kapcsolatban vetődik fel a szállítmányozás és a fuvarozás közötti különbségtétel megnyugtatóan mind a mai napig le nem zárt kérdése, ami bizonyos esetekben felveti a Ptk. és az Egyezmény együttalkalmazásának problémáját.

 

[3]  A IV. fejezet (A fuvarozó felelőssége) lényegében a fuvarozási szerződés hibás teljesítéséből (árukár, késedelem) eredő kontraktuális fuvarozói felelősség kérdéseivel foglalkozik. Kitér a felelősség természetéből (objektív, vétkességi) fakadó elméleti problémákra is. Az objektív illetve vétkességi jelleg megítélésénél a szerző abból indul ki, hogy azt elsősorban a mentesülési okok határozzák meg, ahol különös jelentősége van a 41. cikk rendelkezésének, mivel a kontraktuális kárfelelősség alóli mentesülés Ptk.-beli szabályaitól eltérő rendszerről van szó, amely a Ptk.-val szemben alkalmazandó. Elemzi a szerző a vis maior típusú mentesülési okokat, különös tekintettel az elháríthatatlanság fogalmának sajátos értelmezésére és részletesen foglalkozik az egyéb, speciális mentesülési okokkal – az irányadó ítéletek fényében.

 

[4] A könyv hasznos segítség nemcsak a fuvarjogászok, de a fuvarozási tevékenységet folytatók számára is.

 


[1] Hargitai László: Kommentár a CMR Egyezményhez. Kommentár a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló Egyezményhez. Wolters Kluwe, Budapest, 2020.

Kedves Olvasónk! Tájékoztatjuk, hogy ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat (sütiket) használ. További információ

E honlap megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyeznie ahhoz, hogy a weboldal működjön, azonban lényegesen javítják a felhasználói élményt. Belátása szerint engedélyezheti a sütiket, de, ha nem teszi, lehetséges, hogy a weboldal egyes elemei nem fognak megfelelően működni. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban is. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha a "Rendben" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát. A honlap bezárása után törölheti a sütiket.

Bezárás